Manpower

Bil Keterangan Kenyataan
1
Nota Keterangan
Muat Turun Statistik
2
Taburan Peratus Tenaga Buruh, Penduduk Bekerja dan Penganggur Mengikut Strata dan Jantina, 2006-2009
Muat Turun Statistik
3
Peratus Penduduk Bekerja Mengikut Strata, 2006-2009
Muat Turun Statistik
4
Taburan Peratus Penduduk Bekerja Mengikut Pencapaian Pendidikan, Strata dan Jantina, 2009
Muat Turun Statistik
5
Bilangan dan Taburan Peratus Tenaga Buruh Mengikut Negeri dan Strata, 2009
Muat Turun Statistik
6
Statistik Tenaga Buruh Di Luar Bandar Mengikut Negeri, 2009
Muat Turun Statistik
7
Bilangan dan Taburan Peratus Penduduk Bekerja Di Luar Bandar Mengikut Industri dan Jantina, 2009
Muat Turun Statistik
8
Taburan Peratus Penganggur Mengikut Pencapaian Pendidikan, Strata dan Jantina, 2009
Muat Turun Statistik
Rekod ditemui : 8 rekod