Information and Communications Technology

Bil Keterangan Kenyataan
1
Nota Keterangan
Muat Turun Statistik
2
Bilangan Prasarana Teknologi Maklumat Di Kawasan Desa Mengikut Jenis Prasarana dan Negeri, 2010
Muat Turun Statistik
3
Bilangan Kursus dan Peserta Bagi Program Latihan ICT Mengikut Negeri, 2006-2009
Muat Turun Statistik
4
Bilangan Peserta Latihan ICT Mengikut Negeri, 2006-2009
Muat Turun Statistik
5
Kadar Penembusan Jalur Lebar Per 100 Isi Rumah Mengikut Negeri, Malaysia, 2006-2009
Muat Turun Statistik
6
Peratus Penggunaan Internet Di Rumah Mengikut Strata, 2005-2008
Muat Turun Statistik
Rekod ditemui : 6 rekod