Human Capital and Education Development

Bil Keterangan Kenyataan
1 Bilangan Kanak-kanak Orang Asli Yang Tamat Persekolahan Mengikut Peringkat dan Negeri, 2009 Muat Turun Statistik
2 Bilangan Kelas, Kanak-kanak dan Pemaju Masyarakat TABIKA dan TASKA Mengikut Negeri, 2009 Muat Turun Statistik
3 Bilangan Kelas, Pemaju Masyarakat dan Peserta Bagi Program Pendidikan Masyarakat Di Bawah KEMAS, 2006-2009 Muat Turun Statistik
4 Jumlah Penyertaan Masyarakat Bagi Program Bina Insan Mengikut Negeri, 2006-2009 Muat Turun Statistik
5 Bilangan Peserta Kursus Anjuran INFRA Mengikut Negeri, 2006 – 2009 Muat Turun Statistik
6 Bilangan Pelajar Bagi Kursus Peringkat Sijil Anjuran JHEOA, 2006-2009 Muat Turun Statistik
7 Bilangan Pelajar Bagi Kursus Peringkat Sijil Anjuran KEDA, 2006-2009 Muat Turun Statistik
8 Bilangan Pusat Tuisyen Desa dan Pelajar Mengikut Negeri, 2007-2009 Muat Turun Statistik
9 Bilangan Pelatih Mengikut Bidang Kursus Bagi Program Latihan Kemahiran Pusat Giat, 2006 – 2009 Muat Turun Statistik
10 Bilangan Pelajar Maktab Rendah Sains MARA Mengikut Negeri, Kaum dan Jantina, 2009 Muat Turun Statistik
11 Prestasi Program Penganjuran Pelajaran Mengikut Bidang Pengajian, 2009 Muat Turun Statistik
12 Kadar Celik Huruf Warganegara Malaysia Mengikut Strata, 1980-2009 Muat Turun Statistik
13 Bilangan Sekolah, Murid, Guru dan Kelas Di Sekolah Rendah dan Menengah Kerajaan dan Bantuan Kerajaan Mengikut Negeri, Malaysia, 2009 Muat Turun Statistik
14 Enrolmen Di Institusi Pengajian Tinggi Mengikut Peringkat Pengajian, 2006 – 2009 Muat Turun Statistik
Laman 1/1 : 1  dari 14 rekod