Health

Bil Keterangan Kenyataan
1 Bilangan Doktor, Hospital Kerajaan dan Klinik Mengikut Negeri, Malaysia, 2008 Muat Turun Statistik
2 Bilangan Orang Kurang Upaya (OKU) Yang Berdaftar Mengikut Jenis Kecacatan Serta Bilangan Orang Kurang Upaya (OKU) Orang Asli Mengikut Negeri, 2008 Muat Turun Statistik
3 Peratus OKU Berdaftar Mengikut Jenis Kecacatan, 2008 Muat Turun Statistik
4 Bilangan Doktor, Doktor Gigi, Jururawat, Penolong Jururawat dan Bidan Yang Berdaftar, Malaysia, 2004 – 2008 Muat Turun Statistik
Rekod ditemui : 4 rekod