Economics

Bil Keterangan Kenyataan
1 Bilangan Peserta Yang Menyertai Program Pembangunan Ekonomi Mengikut Negeri dan Agensi, 2006-2009 Muat Turun Statistik
2 Jumlah Kelulusan Skim Pembiayaan Ekonomi Desa (SPED) Mengikut Tahun dan Agensi Pelaksana, 2001-2009 Muat Turun Statistik
3 Agihan Permohonan Skim Pembiayaan Ekonomi Desa (SPED) Yang Diluluskan Mengikut Negeri dan Sektor, 2006 – 2010 Muat Turun Statistik
4 Senarai Latihan, Bilangan Siri Kursus dan Peserta Bagi Program Latihan Dan Bimbingan Usahawan, 2006-2009 Muat Turun Statistik
5 Bilangan Premis Perniagaan Yang Di bina Mengikut Negeri dan Jenis Bangunan Perniagaan, 2006 – 2009 Muat Turun Statistik
6 Bilangan Peserta Bagi Program Kemajuan Ekonomi Luar Bandar (KELB) Mengikut Negeri, 2006-2009 Muat Turun Statistik
7 Kelulusan Pembiayaan Perniagaan Mengikut Sektor, 2006-2009 Muat Turun Statistik
8 Prestasi Program Latihan dan Bimbingan Usahawan MARA Mengikut Negeri, 2006-2009 Muat Turun Statistik
9 Bilangan Usahawan KEJORA Mengikut Lokasi dan Bidang, Sehingga 2009 Muat Turun Statistik
10 Bilangan Usahawan Orang Asli Mengikut Negeri dan Bidang Sehingga 2009 Muat Turun Statistik
11 Bilangan Usahawan KEDA Mengikut Lokasi dan Bidang, Sehingga 2009 Muat Turun Statistik
12 Bilangan Usahawan KETENGAH Mengikut Lokasi dan Bidang, Sehingga 2009 Muat Turun Statistik
13 Bilangan Penerima Bantuan Ekonomi Kampung (BEK) Mengikut Negeri dan Bidang, 2006-2009 Muat Turun Statistik
14 Jumlah Pelancong Mengikut Lokasi Di Kawasan Lembaga Kemajuan Wilayah, 2006-2009 Muat Turun Statistik
Rekod ditemui : 14 rekod