Bil Keterangan Kenyataan
1 Peruntukan Pembangunan Di Bawah Rancangan Lima Tahun Malaysia Muat Turun Statistik
2 Peruntukan Pembangunan Kerajaan Persekutuan Mengikut Sektor dan Kategori Bagi RMKe-9 dan RMKe-10 Muat Turun Statistik
3 Perbelanjaan Pembangunan Kerajaan Persekutuan Mengikut Sektor, 2006 – 2010 Muat Turun Statistik
4 Agihan Siling Peruntukan Pembangunan RMKe-9 Mengikut Teras Strategik KKLW Muat Turun Statistik
Rekod ditemui : 4 rekod