Basic Malaysian Data

Bil Keterangan Kenyataan
1 Nota Keterangan Muat Turun Statistik
2 Jumlah Penduduk Mengikut Negeri, 2000 dan 2010 Muat Turun Statistik
3 Taburan Penduduk Mengikut Kumpulan Etnik, 2005 dan 2010 Muat Turun Statistik
4 Kadar Kelahiran dan Kematian Kasar Mengikut Negeri, 2005-2007 Muat Turun Statistik
5 Perangkaan Penting Malaysia, 2004-2009 Muat Turun Statistik
6 Luas Kawasan dan Kepadatan Penduduk Mengikut Negeri Muat Turun Statistik
7 Guna Tenaga Mengikut Industri, Malaysia, 2009 Muat Turun Statistik
8 Keluaran Dalam Negeri Kasar (KDNK) dan Pendapatan Negara Kasar (PNK) Pada Harga Semasa dan Harga Malar, 2000 – 2010 Muat Turun Statistik
9 KDNK Mengikut Jenis Aktiviti Ekonomi Pada Harga Malar 2000 Muat Turun Statistik
10 Pendapatan Perkapita Pada Harga Semasa, 2006-2009 Muat Turun Statistik
11 Indeks Kualiti Hidup Malaysia, 1990-2008 Muat Turun Statistik
Rekod ditemui : 11 rekod