GARIS PANDUAN PENGGUNAAN DATASET

Definisi Data Terbuka

Data yang boleh digunakan secara bebas, boleh dikongsi dan digunakan semula oleh rakyat dan agensi Sektor Awam atau Swasta.

Pelaksanaan Data Terbuka Kerajaan bertujuan untuk meningkatkan kualiti dan ketelusan penyampaian perkhidmatan awam terhadap maklumat Kerajaan. Ia juga merupakan salah satu kriteria penilaian global dalam perkhidmatan e-Kerajaan. Kementerian Kemajuan Luar Bandar Dan Wilayah (KKLW) dengan kerjasama agensi-agensi di bawah KKLW  telah mengambil tindakan mengenal pasti set data bagi pelaksanaan data terbuka dalam setiap bidang perkhidmatan agensi.

Penggunaan data atau penggunaan semula data hendaklah mematuhi terma dan syarat.

Sila klik : Terma Penggunaan Data Terbuka Kerajaan 1.0 untuk maklumat berkenaan dengan Terma Penggunaan Data Terbuka Kerajaan. Untuk maklumat lanjut sila layari : www.data.gov.my

Klik Di sini untuk paparan kesemua set data yang dikemukakan oleh Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah serta Agensi di bawah Kementerian (MARA, JAKOA, KETENGAH, KESEDAR, KETENGAH, KEDA, KEMAS, RISDA, INFRA dan FELCRA pada Portal Data Terbuka Sektor Awam

Antara Senarai Set Data oleh KKLW pada Data Terbuka Sektor Awam

BIL
TAJUK
FORMAT
1

Senarai Perkampungan Orang Asli 2017

XLSX
2
Senarai Koperasi Orang Asli bagi tahun 2017
XLSX
3
Senarai Usahawan Orang Asli bagi tahun 2017
XLSX
4
Senarai Ladang Orang Asli bagi tahun 2017
XLSX
5
Bilangan Bekalan Air Orang Asli bagi tahun 2016
XLSX
6
Bilangan Pelajar Orang Asli IPTA bagi tahun 2016
XLSX
7
Bilangan Pelajar Orang Asli Taska bagi tahun 2016
XLSX
8
Bilangan Pelajar Orang Asli Tabika bagi tahun 2016
XLSX
9
Bilangan Pelajar Orang Asli Peringkat Pengajian bagi tahun 2016
XLSX
10
Bilangan Mini Rural Transformation Centre RTC Mengikut Negeri, Kategori dan Agensi Penyelaras Bagi Tahun 2013
XLSX
11
Bilangan Peserta Program Skim Pembiayaan Ekonomi Desa (SPED) Mengikut Negeri Dan Jantina Bagi Tahun 2013
XLSX
12
Statistik Usahawan Orang Asli Bagi Tahun 2011-2015
XLSX
13
Bilangan Perjawatan Jawatankuasa Kemajuan Dan Keselamatan Kampung JKKK JKKKP Bagi Tahun 2013
XLSX
14
Sasaran Dan Pencapaian NKRA Pembangunan Luar Bandar
XLSX
15
Senarai Pemenang Kampung Anugerah Desa Cemerlang Bagi Tahun 2013
XLSX
16
Pemenang Kampung Anugerah Desa Cemerlang Peringkat Negeri Bagi Tahun 2012
XLSX
17
Bidang Keberhasilan Utama Negara NKRA Bagi Prestasi Kewangan Keseluruhan Program NKRA KKLW Tahun 2012
XLSX
18
Bidang Keberhasilan Utama Negara NKRA Bagi Prestasi Fizikal Jalan Luar Bandar (JALB) Tahun 2012
XLSX
19
Bidang Keberhasilan Utama Negara NKRA Bagi Prestasi Fizikal Program Bantuan Rumah (PBR) Tahun 2012
XLSX
20
Bilangan Peserta Program Mengikut Negeri Agensi Pelaksana Dan Jantina Tahun 2012
XLSX
21
Bidang Keberhasilan Utama Negara NKRA Bagi Prestasi Fizikal Bekalan Air Luar Bandar (BALB) Tahun 2012
XLSX
22
Bidang Keberhasilan Utama Negara NKRA Bagi Prestasi Fizikal Bekalan Elektrik Luar Bandar( BELB) Tahun 2012
XLSX
23
Bidang Keberhasilan Utama Negara NKRA Bagi Prestasi Kewangan Bekalan Air Luar Bandar (BALB) Tahun 2012
XLSX
24
Bidang Keberhasilan Utama Negara NKRA Bagi Prestasi Kewangan Jalan Luar Bandar (JALB) Tahun 2012
XLSX
25
Bilangan Jawatankuasa Kemajuan Dan Keselamatan Kampung JKKK JKKKP Bagi Tahun 2012
XLSX
26
Bidang Keberhasilan Utama Negara NKRA Bagi Prestasi Kewangan Program Bantuan Rumah (PBR) Tahun 2012
XLSX
27
Bidang Keberhasilan Utama Negara NKRA Bagi Prestasi Kewangan Bekalan Elektrik Luar Bandar (BELB) Tahun 2012
XLSX
28
Bilangan Peserta Program Skim Pembiayaan Ekonomi Desa (SPED) Mengikut Negeri Dan Jantina Tahun 2012
XLSX
29
Bilangan Peserta Program Skim Pembiayaan Ekonomi Desa (SPED) Mengikut Negeri Sektor Dan Jantina Tahun 2012
XLSX
30
 Bilangan MID Mengikut Negeri Dan Kategori Bagi Tahun 2012
XLSX