Majlis Amanat Tahun Baharu 2018 Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah

YBhg. Datuk/’/YBhg. Dato’/Tuan/Puan, Dengan hormatnya saya diarah merujuk kepada perkara tersebut di atas. 2. Dimaklumkan bahawa Majlis Amanat Tahun Baharu 2018 Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah akan diadakan seperti ketetapan berikut:-  

Tarikh        : 18 Januari  (Khamis)

Masa           : 8.30 pagi – 12.30 tengah hari

Tempat      : Dewan Seri Lestari, Aras B1, KKLW

  3. Sehubungan dengan itu, semua warga KKLW dan KEMAS HQ dijemput hadir. Bersama-sama ini dikemukakan atur cara majlis untuk rujukan YBhg. Datuk/’/YBhg. Dato’/Tuan/Puan jua.   majlis amanat YBM 2018

Program “Entrepreneurs’ Day”: Usahawan RISDA @KKLW

Sukacita dimaklumkan bahawa Koperasi Luar Bandar Malaysia Berhad (KOOP Luar Bandar) sedang mengadakan program ​”Entrepreneurs’ Day”: Usahawan RISDA @KKLW yang berkonsepkan jualan produk, makanan dan perkhidmatan.

Sehubungan dengan itu, KOOP Luar Bandar berbesar hati ingin menjemput Y.Bhg. Dato’ Sri/Dato’/Datin/Tuan/Puan untuk turut bersama menjayakan program usahawan ini. Ketetapan tarikh, masa dan tempat adalah seperti berikut:

 

    Tarikh    :    4 – 7 Disember 2017

    Masa     :    8.00 pagi – 5.00 petang

    Tempat  :    Ruang Legar Lobi dan Perkarangan KKLW

 

Usahawan RISDA

Soal Selidik Kajian Kepuasan Pelanggan Kementerian Kemajuan Luar Bandar Dan Wilayah (KKLW) Tahun 2017

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera,

YBhg. Dato’ Dr./ YBhg Dato’/YBrs. Dr./ Tuan/ Puan,

PERINGATAN MESRA : SOAL SELIDIK KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH (KKLW) TAHUN 2017

Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

 1. Sehingga 10 Oktober 2017 (Selasa), bilangan responden KKLW yang melengkapkan Tinjauan Kepuasan Pelanggan ini hanya seramai 148 orang.  Pihak MAMPU, JPM memohon agar Kementerian dapat mencapai bilangan responden melebihi 330 orang bagi memenuhi keperluan pemarkahan penilaian Sistem Star Rating (SSR).
 1. Sehubungan itu, adalah dipohon pihak YBhg. Dato’ Dr./ YBhg Dato’/YBrs. Dr./ Tuan/ Puan yang masih belum melengkapkan Tinjauan Kepuasan Pelanggan ini untuk berbuat demikian sebelum 31 Oktober 2017 (Selasa) dengan mengakses pautan URL Aplikasi MyPelanggan iaitu:

http://mypelanggan.mampu.gov.my/module/questionnaire/questionnaire.php?jab=kklw&qid=38

 1.    Tindakan segera daripada pihak YBhg. Dato’ Dr./ YBhg Dato’/YBrs. Dr./ Tuan/ Puan dalam perkara ini amatlah diharapkan kerana jumlah pemarkahan akan terjejas sekiranya bilangan responden tidak mencapai jumlah sasaran yang ditetapkan.  Kerjasama pihak Agensi juga dipohon untuk menghebahkan kajian ini kepada semua warga di bawah Jabatan YBhg. Dato’ Dr./ YBhg Dato’/YBrs. Dr./ Tuan/ Puan. Segala kerjasama dalam perkara ini amatlah dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih.

Sekian.

UNIT KOMUNIKASI KORPORAT

Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah

Pemakluman Pautan Portal Institut  Kemajuan Desa(INFRA)

Y.Bhg. Datuk / Dato’/ Datin/ Tuan / Puan,

Untuk makluman, pautan ke Portal INFRA yang sebelum ini berada di bawah Agensi KKLW telah dikeluarkan dari senarai pautan Agensi pada Portal KKLW dan Unit Komunikasi Korporat INFRA juga sedang melaksanakan proses pengemaskini maklumat direktori pegawai di INFRA untuk dimasukkan ke dalam Direktori Portal KKLW.

Sebarang maklumat berhubung dengan INFRA boleh didapati dengan melayari pautan Portal INFRA iaitu http://www.infra.gov.my

 

Sekian Terima Kasih

Senarai Pemenang Majlis Anugerah Syarikat Terbaik KKLW Tahun 2016

anugerah syarikat

Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah (KKLW) menganjurkan Majlis Anugerah Syarikat Terbaik KKLW Tahun 2016 pada 18 September 2017, bertempat di Hotel Premiera, Kuala Lumpur.

Bahagian Pelaburan dan Kawal Selia Anak Syarikat telah membuat penilaian ke atas Enam (6) Petunjuk Prestasi Utama (KPI) meliputi:

 • Kewangan (55%)
 • Fizikal (25%)
 • Tadbir Urus Korporat (10%)
 • Obligasi Sosial (4%)
 • Ketidakbergantungan kepada agensi (3%)
 • Inovasi / pengiktrafan (3%)

Yang ditunjukkan oleh 91 sebuah syarikat milik agensi di bawah KKLW. Sebanyak 20 syarikat telah disenarai pendekkan di bawah kategori Modal Berbayar RM5 juta keatas dan Modal Berbayar kurang RM5 juta untuk penilaian Syarikat Terbaik. Hasil penilaian dibentangkan untuk pertimbangan Jawatankuasa Pemilihan Anugerah Syarikat Terbaik KKLW Tahun 2016.

Secara umumnya, prestasinnya yang ditunjukkan oleh anak syarikat milik agensi di bawah KKLW bagi tahun 2016 adalah lebih baik berbanding 2015. Sungguhpun nilai perolehan keseluruhan syarikat sebanyak RM3.374 bilion adalah berkurangan berbanding RM3.649 bilion pada 2015, tetapi jumlah keuntungan selepas cukai (PAT) mencatatkan peningkatan sebanyak 863% kepada RM131.829 juta pada 2016 berbanding hanya RM13.680 juta pada tahun sebelumnya. Jumlah syarikat menjana keuntungan juga turut bertambah.

KOMPENAN PENILAIN SYARIKAT TERBAIK KKLW TAHUN 2016

Kompenan penilaian Syarikat Terbaik KKLW Tahun 2016 terdiri daripada:

 • Margin Keuntungan (30%)
 • Prestasi KPI (20%)
 • Dividen (20%)
 • Keuntungan Selepas Cukai (10%)
 • Nisbah Kewangan (10%)
 • Obligasi Sosial (10%)

SENARAI PENCALONAN SYARIKAT TERBAIK KKLW TAHUN 2016

Kategori Modal Berbayar Kurang RM5 Juta

10 syarikat tertinggi (markah KPI melebihi 70% dan tidak rugi)

 1. FELCRA Niaga Sdn. Bhd.
 2. RISDA Fleet Sdn. Bhd.
 3. RISDA Semaian dan Landskap Sdn. Bhd.
 4. FELCRA Processing & Engineering Sdn. Bhd.
 5. KEDA Agrobiz Sdn. Bhd.
 6. MARA Aerospace & Technologies Sdn. Bhd.
 7. Protac Insurance Brokers Sdn. Bhd.
 8. FELCRA Training and Consultancy Sdn. Bhd.
 9. MARA Corporation Sdn. Bhd.
 10. MARA Excellent Ventures Sdn. Bhd.

Kategori Modal Berbayar RM5 Juta dan Ke Atas

10 syarikat tertinggi (markah KPI melebihi 70% dan tidak rugi)

 1. Kolej RISDA Sdn. Bhd.
 2. Permodalan FELCRA Sdn. Bhd.
 3. Universiti Teknikal MARA Sdn. Bhd.
 4. ESPEK Sdn. Bhd.
 5. RISDA Plantation Sdn. Bhd.
 6. RISDA Security and Services Sdn. Bhd.
 7. Permodalan RISDA Berhad
 8. Kolej-Poly Tech MARA Sdn. Bhd.
 9. MARA Liner Sdn. Bhd.
 10. KETENGAH Perwira Sdn. Bhd.

SENARAI PEMENANG SYARIKAT TERBAIK KKLW TAHUN 2016

Kategori Modal Berbayar Kurang RM5 Juta

 10 syarikat tertinggi (markah KPI melebihi 70% dan tidak rugi)

 Tempat Pertama: RISDA Fleet Sdn. Bhd.

Tempat Kedua: FELCRA Niaga Sdn. Bhd.

Tempat Ketiga: FELCRA Processing & Engineering Sdn. Bhd.

Kategori Modal Berbayar RM5 Juta dan Ke Atas

 10 syarikat tertinggi (markah KPI melebihi 70% dan tidak rugi)

 Tempat Pertama: Espek Sdn. Bhd.

Tempat Kedua: KETENGAH Perwira Sdn. Bhd.

Tempat Ketiga: Permodalan RISDA Berhad 3

Anugerah Syarikat TerbaikKategori Anugerah Khas YBM

*(Peningkatan Prestasi Terbaik – Lonjakan Keuntungan dan CSR)

MARA Liner Sdn. Bhd.

Sumber : KLWHARIINI