Kursus Pembantu Pemaju Masyarakat Sukarela KEMAS

 

 

Tajuk : Aduan SMS - Kursus Pembantu Pemaju Masyarakat Sukarela KEMAS.
Jawapan :

Dengan segala hormatnya saya merujuk kepada aduan SMS di Utusan Malaysia bertarikh 24 Disember 2011.

2. Untuk pengetahuan tuan, Kursus Pembantu Pemaju Masyarakat Sukarela (PPMS) merupakan kursus wajip yang perlu di ikuti oleh semua PPMS yang dilantik. Ianya bagi memantapkan kemahiran dalam meguruskan anak-anak yang berada di bawah jagaan PPMS. Kursus ini perlu dilalui selama dua (2) minggu. Namun begitu, kaedah pelaksanaannya adalah bergantung kepada KEMAS Negeri tempat PPMS tersebut bertugas.

Sekian, terima kasih.

Unit Komunikasi Korporat,
Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah
Akhbar :Utusan Malaysia
Tarikh Akhbar 24-12-2011
<< Kembali ke SKP